SSI ) Server side Include) چیست و نحوه کار آن چگونه است؟

SSI ) Server side Include) ، نوعی میانبر پیرامون آن می باشند. همانگونه که می دانید، یک برنامه CG نسبت به صفحه HTML شما، خارجی است و می تواند محتوی پیچیده ای ایجاد کند که به مرورگر وب ارائه می شود. از طرف دیگر، Server side Include فرمان ساده ای است که در یک صفحه HTML قرار میدهید تا عملکردهایی را اضافه نمائید، مانند: خواندن یک فایل خارجی وارد کردن تاریخ فعلی با تاریخ آخرین تغییر دهی فایل، اجرای یک برنامه و وارد کردن ورودی آن برنامه در صفحه شما.

این که SSI سطح تعامل یکسانی با سطح تعامل کدهای آن برای کاربران شما ارائه نمی دهد، واقعیت دارد با این وجود، مزیت اصلی SSI این است که زمانی که بخشی از کد HTML مشابه را در بسیاری از صفحات نیاز دارید، SSI کار شما را خیلی کم می کند. Server side Include مانند برنامه های اCG قبل از این که یک پاسخ به مرورگر فرستاده شود، در سرویس دهنده پردازش می شوند موضوعات مورد بحث این فصل عبارتند از و نحوه کار SSI به صورت کلی و نحوه بکار انداختن SSI با برخی از سرویس دهنده های وب معروف و مروری کلی بر دستورهای SSI و بهره گیری از SSI در طراحی یک سایت.

نحوه کار Server side Includes

همانطور که از قبل می دانید، زمانی که کاربر یک درخواست متن CGI را به یک سرویس دهنده وب ارسال می نماید، سرویس دهنده درخواست را به متن اCG می فرستد و سپس داده هایی که متن به کاربر درخواست کننده متن باز می گرداند را ارسال می نماید. SSIها به گونه ای متفاوت کار میکنند. یک صفحه SSI ، صفحه ای است که سرویس دهنده آن را برای دستورهای SST تجزیه مینماید . دستورهای SST، فرامین محصور شده در توضیحات HTMLمی باشند که سرویس دهنده وب آنها را تجزیه می نماید و با هر آنچه که دستور ایجاب می کند، جایگزین می نماید. صفحات SSL ، برخلاف برنامه های اCG که معمولا در دایرکتوری خودشان ( egi
_ bin ) مجزا می شوند، با صفحات HTML معمولی در دایرکتوری های وب شما قرار میگیرند. سرویس دهنده وب شما باید طوری ترکیب بندی شود که بگوید کدام فایلها اسناد HTML معمولی و کدام فايلها، فایلهای SSIمی باشند، معمولا” سرویس دهنده وب خود را برای تجزیه فایلهای دارای انشعاب خاص جهت دستورات SSL ، ترکیب بندی می نمائید. اکثر اوقات، انشعاب shtml , با SSI مرتبط می باشد، اگر بخواهید SSL را با هر صفحه موجود در سایت خود استفاده نمائید، ممکن است فقط ترکیب بندی سرویس دهنده وب برای فایلهای دارای انشعاب html. جهت دستورات SSL ، آسان تر باشد.

زمانی که یک صفحه SSI توسط یک کاربر مورد درخواست قرار میگیرد، سرویس دهنده وب فایل را میخواند و دستورهای موجود در فایل را تفسیر می نماید. سرویس دهنده وب، سپس نتایج دستور موجود در فایل را برای خود دستور جایگزین می کند. به طور مثال، اگر دستوری را در فایل خود بگنجانید که تاریخ و زمان فعلی را جستجو می کند، سرویس دهنده وب تاریخ و زمان فعلی را به جای دستور در صفحه قرار میدهد. خود دستورها مشابه فرامین HTML هستند، هرکجا که اطلاعات بازگشتی توسط دستوری باز می گردد، باید در صفحه render نشان داده شوند، دستورها در فایل گنجانده می شوند، هر دستور به طور مجزا تفسیر می شود. بنابراین، اگر دستورهای زیادی در صفحات خود بگنجانید، عملکرد سرویس دهنده وب شما آسیب می بیند.
هر دستور SSبه طور منفرد تفسیر می شود، بنابراین اگر شما دستورات زیادی را در صفحات خود بگنجانید، عملکرد سرویس دهنده وب شما آسیب خواهد دید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *