به روز رسانی گسترده ی الگوریتم های اصلی گوگل در هفته گذشته

به روز رسانی گسترده الگوریتم های  اصلی گوگل در اوایل  هفته پیش منتشر شده است. برخی شایعات  که درباره ی به روز رسانی گسترده الگوریتم های اصلی گوگل بود؛ در روز دوشنبه توسط گوگل تایید شده است. برخی از سایت ها ممکن است بتوانند رتبه های خود را بهبود بخشند؛ درحالی که برخی سایت ها ممکن است تغییری منفی کنند و رتبه شان افول کند یا هیچ تغییری در بهبود رتبه شان مشاهده نشود.

گوگل در توییتر پستی را منتشر کرد که در این پست گفته شده الگوریتم گسترده اصلی را به روز رسانی کرده است. این توییت در روز دوشنبه منتشر شد. همچنین گوگل اعلام کرده که به روز رسانی به طور مرتب در طول سال انجام می­شود و به ارتباط این به روز رسانی گسترده الگوریتم های اصلی با به روز رسانی های قبلی اشاره می­کند.

به روز رسانی الگوریتم های گوگل

ادامه خواندن “به روز رسانی گسترده ی الگوریتم های اصلی گوگل در هفته گذشته”